Voice massage

Voice massage on erikoishieronta, jonka suorittaa erikoiskoulutettu Voice massage-terapeutti. Se keskittyy äänentuottoon osallistuvien ja siihen läheisesti liittyvien lihasryhmien jännitystilojen poistamiseen, poistamaan purentatoimintahäiriöiden aiheuttamien lihasten jännitystilat leukojen alueella sekä ennalta ehkäisemään puhallinsoittajan lihasten virhetoimintojen syntymistä.

Voice massage-hieronnalla syntyy myös lihastason diagnoosi äänentoiminnasta. Lihasten rentouttamisen avulla luodaan edellytykset puheen ja laulun tasapainoiselle äänentuotolle.

Voice massage-terapiaa käytetään puhallinsoiton-, laulunopetuksen ja ääniterapian tukihoitona. Laulunopettajat ja puheterapeutit suorittavat omassa käytännön työssään varsinaisen toiminnallisen äänihäiriöiden audiokineettisen diagnosoinnin

Voice massage-terapia sopii kaikille ääniammattilaisille kuten laulajat, laulunopiskelijat, opettajat, lastentarhanopettajat, kanttorit, papit, puhelinvälittäjät, myös toimistotyöntekijät ja ATK:lla työskentelevät saavat apua kiputiloihin, jotka johtuvat niska-hartiaseudun lihasten jännitys- ja epätasapainotilasta.

Voice massage-hieronnalla syntyy myös lihastason diagnoosi äänentoiminnasta. Lihasten rentouttamisen avulla luodaan edellytykset puheen ja laulun tasapainoiselle äänentuotolle.

Purenta-alueen lihaksissa on jännitystä, jos sinulla on kaksi tai useampia luettelon oireista:

 

 

Voice massage-terapeutti on saanut koulutuksen:

 

 

Purenta-alueen lihasten rentouttamiseen pysytyään soveltamaan erilaisia hierontaotteita. Useimmissa tapauksissa komannella hoitokerralla on jo saatu helpotusta luettelossa mainittuihin vaivoihin.

 

 

Tule kokeilemaan uuden hoitomuodon vaikutuksia

 

 Purentalihasten hieronnan fysiologinen vaikutus:

Indikaatiot